نکته ها - 2

- از استعمال می رفت در معنای مجازی و استعاری پرهیز شود.

مثال : نشت گاز می رفت که حادثه به بار آورد .              غلط

         کم مانده بود که نشت گاز حادثه به بار آورد.          درست

- پرهیز از کاربرد ( یک ) زاید  .................  در یک هفته اخیر ..........  در هفته اخیر  .

- پرهیز از تتابع اضافات ( کسره های پی درپی )

- پرهیز از استفاده از  (رای )نابجا / رای زاید.

- پرهیز از کاربرد (رای ) نشانه مفعول صریح پس از فعل .

مثال : خودرو یی که تازه خریده بودم را پلیس توقیف کرد. ...........   غلط

        خودرو یی را که تازه خریده بودم پلیس توقیف کرد. ...........     درست

سعی کنیم تا حد ممکن رای نشانه مفعول صریح را تا جایی که خللی به ترکیب جمله وارد نکند به اول جمله نزدیک کنیم .

حتما نظر بدهید.  ------------------------------------  خدا نگهدار.

/ 1 نظر / 16 بازدید
هدی افلاکیان

سلام استاد واقعا استفاده کردم. تمام مطالب وبتون رو دارم مطالعه می کنم.[لبخند]