وی سی و...........

Vcو pkg

*تعاریف : 

Vcو pkg : دو فراورده خبری که خبر را بسط می دهند.

 pkg :   گزارش تهیه شده توسط خبرنگار  را گویند. براساس تصاویر تولیدی خود تهیه می کند.

اما   vc را بیشتر دبیر خبر براساس تصاویر بدست رسیده تهیه می کند.

*تفاوتها

*تشابهات:

*ساختار شکلی :

1- نریشن:

2- sb

3 ـ آمبیانس

4ـ پلاتو

5ـ گراف

*ساختار محتوایی:

***بایدها و نبایدها:

1-     هرگز تلاش نشود، کل داستان را بازگو شود.

2-     واژگان ملموس ، کلماتی که مردم با آن حرف می زنند، بکار گرفته شود. واقع بینانه و بی اغراق نوشته شود.

3-     در یک فراورده فقط بر یک موضوع تمرکز شود.

4-     بیشتر زبان گفتاری

5-     از جملات معلوم و نه مجهول بنویسیم.

6-     گزارش باید آغاز، میانه و پایانی داشته باشد.

7-     برگ برنده در آغاز قویست.

8-     ساده بنویسید.

9-     داستان سیر منطقی زمانی و هارمونی تصویری داشته باشد.

10 فرمول طلایی: خواندن، دیدن، فهم و درک، نوشتن، جملات کوتاه.

11 . از گذشته ساده و یا حال ساده استفاده کنید.

12 ـ کمتر آمار و ارقام داده  شود.

================

ارادتمند عباسی.

منتظر نظرهای شما می مانم ...........

برگرفته از جزوه ی آموزشی استاد بلبل نیا

/ 1 نظر / 35 بازدید
درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان !

درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان ! خودتان آقاي خودتان باشيد ... آيا از کار براي ديگران خسته شده ايد؟ به دنبال استقلال کاري هستيد؟ آيا روزانه زمان زيادي را در اينترنت مي گذرانيد؟ آيا تمايل داريد که اين زمان باطله را تبديل به درآمد کنيد؟ آيا تصميم داريد شروع به کسب درآمد کنيد اما سرمايه چنداني نداريد؟ شما با با کمي پشتکار و صرف زمان اندکي مي توانيد ماهيانه تا چند ميليون تومان درآمد داشته باشيد. به نظرتان اينکار غيرممکن است؟ با خواندن پيشنهاد ما خواهيد ديد که اينطور نيست. شرايط : http://mrleech.ir