تفاوتها در تحلیل و تفسیر

مروری برتفاوتها در تحلیل و تفسیر :

- تحلیل با توجه به داده ها یک کد گشایی از خبر است.

-  تفسیر و تحلیل با هم هم پو شانی دارد ولی در اصل با تعاریفی که شد با هم یکسان نیستند.

- در تفسیر بر خلا ف تحلیل مو ضع گیری داریم .

- تفسیر روشی برای مدیریت کردن بر داشت ها است.

- تحلیل روشی برای ارائه بی طرفانه  نتایج داده  ها است.

- تحلیل عمیق تر و واقعی تر از تفسیر است.

- تفیسر به علت اینکه بر اساس مواضع رسانه مر بوطه کار شده است حتما باید در راستای اهداف همان رسانه باشد.

- تفسیر بر خلاف تحلیل با توجه به مطلب قبلی حتما سو گیری خواهد داشت.

- تفسیر برای این تولید می شود که به سئوالات ذهن مخا طب که عمدتا غیر حرفه ای هستند پاسخ داده شود . چرا که پاسخ ندادن به این مسائل موجب می شود که مخاطب یا بهتر بگویم مشتری آن رسانه برای یافتن پاسخ به دیگر مراجع  مراجعه کرده و رفته رفته رسانه شما مرگ تدریجی را در پیش خواهد گرفت.

فعلا......................... 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید