سخنی دیگر با گویندگان2

سخنی با گویندگان:

7مورد تارهای صوتی شما  رادچار آسیب می کند.

1- استفاده غلط.

مانند: استعمال دخانیات .

2-استفاده طولانی.

مانند: طولانی صحبت کردن و خنده وگریه زیاد.

3- خستگی زیاد و کمبود خواب.

4- تقلید صدا.

5- استرس.

6- غذاهای محرک.

7- خشک ماندن حنجره.

فعلا........................

منتظر نظر های سازنده شما هستم.

/ 0 نظر / 20 بازدید