تعاریف

آنچه در هفته های متمادی از پیش روی شما خواهد گذشت ،مجموعه ای از آموخته های من در خصوص مبانی خبر نویسی خواهد بود.

دوستان علاقمندبه این بحث پرسشهای زیادی در خصوص مقوله خبر مطرح می کنند،که این موضوع مرا بر آن داشت برای تحقق خواسته های ایشان آموخته های خود را از اساتید فن در این وبلاگ ارائه کنم.متمنی است برای غنی تر شدن مباحث اعلام نظر فرمایید.

- آنچه که روشن است پس از سالها پاسخ روشن ،مشترک وثابتی از تعریف خبر ارائه نشده است ،ولی نقاط مشترکی از جمله عینی بودن وارزش خبری داشتن در این تعاریف وجود دارد.

زمان در خبر هم از جمله مواردی است که باگسترش،تحول وتعددرسانه ها همواره دچار دگرگونی است.

بادر نظر گرفتن این مباحث می توان گفت:خبر یک رویدادعینی است که ارزش خبری داشته ودر حال اتفاق افتادن است.

در  حال اتفاق افتادن از آن جهت مطرح می شود که در ٢ دهه اخیرخبر به گونه ای پیش رفته است که حضورخبر نگاردر صحنه رویدادبه علت تغییر  شکل رسانه وذائقه مخاطب همزمان با وقوع خبر است.

این شکل خبر همزمان با آغاز جنگ عراق با کویت ودخالت آمریکا با تولد خبرگزاری CNNدر سال 1990بوجودآمد،که خبر نگاردر کنار سربازان آمریکایی مخابره خبر را تقریبا همزمان با وقوع آن بر عهده داشت.

پایان بحث نخست        ادامه هفته آینده

                                         

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهدی عزیزی

با سلام. خیلی خوشحال میشویم که آموخته هایتان را فراگیریم.[گل]