منبع خبر

در این بحث ادامه ی آنچه که در یاداشت پیشین آورده بودم را تکمیل می کنم.

روی سخنم با کسانی است  که حرفه ی خبرنگاری را جدی دنبال می کنند .

*جایی شنیدم استادی می گفت:همواره مراقب منبع خبرتان باشیدو به زبانی دیگر اینکه منبع خبرتان را برای روزهای دیگر از دست ندهید ویا به زبان ساده تر خبربسوزد ولی منبع نسوزد.(راستی نظر شما درباره ی این جمله چیست منتظر جوابتان می مانم)

زبان معیار :

راستی زبان معیار را چه می شود؟

به نظر شما تا بحال چند درصد از خبرهایی که نوشته اید ویا به زبان بهتر آنچه را که تولید کرده اید در رسانه های دیگر بازخورد داشته است.

اگر دنبال این هستید که بدانید چرا در بعضی مواقع بازخورد مناسبی از خبرهایتان نمی بینید این است که شاید به زبانی صحبت می کنید که مناسب نیست .

آیا بهتر نیست که در نحوه ی ارائه ی محصول خود باز نگری کنید؟

در باره ی زبان معیار این نکته ضروری است که  بدانید زبان معیار نه باید کت وشلواری ونه باید لمپنی باشد.

به زبان ساده تراینکه تلاش کنید اعصاب وروان جامعه ی هدف خود را به بازی نگیرید.

نکته ها

*سمج ولی مودب باشید.

*اولین نفری  نباشید که تسلیم می شوید.

*زود ناامید نشوید.

*پیشینه ی خبر را جدی بگیرید.

*سعی کنید اول برای خبرتان تیتر بزنید چرا که تیتر زدن ذهن شما را متمرکز می کند.

*کلام آخر :تغییر کنید چراکه همه تغیر کرده اند.

ارادتمند شما مجید عباسی

/ 0 نظر / 38 بازدید