بک راند ها (یک سئوال یک جواب)

با سلام وخسته نباشیددر خصوص بک راندهایی که مطرح کرده اید توضیحات کامل رابفرماییدوآیا در خبرپیشرفته محدودیتی در افزایش تیتر ولیدوجودندارد؟(به لحاظ افزایش کیفیت وجامعیت خبر)وآخر اینکه به نظرم شما یه استاد نمونه میتونید بشید.  شجاعی
...................................................................................................................
مبحث امروز من در خصو ص سئوالی است که آقا یا خانم شجاعی مطرح کرده اند .
آقا یا خانم شجاعی  از لطف شما سپاسگزارم قبل از هر چیز از این که مطالب من مورد توجه واقع شده خوشحالم .
اما با یک مثال به سئوال شما پاسخ می دهم:
تصور کنید که یک خبر با رعایت همه اصول خبر نویسی یک در خت است از ریشه تا برگ در این درخت ریشه و تنه بیس یا بخش اصلی خبر خواهد بود که می تواند شامل لید هم با شد و آنچه در تکمیل و کمک به تکامل این خبر نقش دارد برگ شاخه های اصلی و فرعی خواهد بود پس آنچه که  مهمتر از همه است بخش اصلی خواهد بود و دیگر بخش ها به خاطر این وجود دارند که بتوانند به بخش اصلی خبر کمک کنند.پس تصور یک درخت با شاخ و برگ نا همگون خیلی نا فرم به نظر می رسد.در نتیجه هر چه قدر هم بک راند ها وخبر های موازی مهمتر با شند نمی تواند مهمتر از بخش اصلی خبر باشد.پس خبر های موازی و بک راند ها فقط در راستای کمک به تفهیم بیشتر خبر برای مخاطب نقش دارند وهر گز نمی توانند نقشی مهمتر از بخش اصلی خبر داشته با شند.
در مورد لید و تیتر هم با بگویم که  در  هر خبر در حین تحریر می توان با توجه به در نظر گرفتن اصول خبر نویسی وعناصر خبری و تلفیق آن با ارزشهای خبری لید ها و تیتر های مختلفی نوشت ولی هر خبر آماده به انتشار حتما یک لید خواهد داشت و در صورتی که لید تغییر پیدا کند خبر هم دچار تتغییر خوا هد شد.
با سپاس...............................................
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید