تیتر

تیتر:

قبل از پرداختن به نحوه خبر نویسی در مطبوعات وعموما رسانه هایی غیر از تلوزیون ورادیو که البته برای خبر نویسی در رادیو هم به مطالبی در بخش های بعدی خواهم پرداخت با نگاهی به مباحث گذشته پرداختن به بحث تیتر که در دهه اخیر در تلوزیون و رادیو هم رایج شده است ضروری به نظر می رسد .

البته تیتر را در یک تعریف می توان به عنوان  پیشانی خبر و دروازه ورود به خبر خواند .

تیتر در مطبوعات و رسانه های الکترونیکی همان سر خط و عنوان خبر در تلویزیون و رادیو است.

تیتر با این ویژگیها که

- نباید سئوالی باشد .

- نباید ابهام داشته باشد .

- نباید با فعل منفی تمام شود .

- نباید با حرف اضافه آغاز شود .

- وعمو ما نباید در انتها فعل داشته با شد .

دارای اجزای زیر است .

- روتیتر :در بالای تیتر اصلی با حروف کوچکتر  می آید .مثال : در مرحله دوم کنکور سراسری

- تیتر اصلی : با ویژگیهایی که گفته شد فشرده ای از لید است . مثال :آغاز رقابت علمی بیش از یک میلیون کنکوری در سراسر کشور .

- زیر تیتر : به موازات تیتر اصلی با اهمییتی کمتر از تیتر اصلی  می آید.مثال :رقابت غیر پزشکی ها روز اول کنکور . 

- سوتیتر : اطلا عات  بیشتری در مورد تیتر می دهد . خانها 60درصد از کنکوری ها .

- میا ن تیتر : ما بین پاراگرافها قرار می گیرد ودر خبر های کوتاه کاربرد ندارد و یک تا سه کلمه است . مثال : اعلام نتایج شهریور ماه .

مهمترین نوع تیتر ها از لحاظ محتوا  :

1- استنبا طی :در این نوع تیتر نویسنده  توجه مخاطب را با به کار گیری تکنیکی خاص به خبر جلب می کندوآنچه که در حال اتفاق افتادن است را به مخاطب القا می کند.

مثال : اخطار نصر الله به مخالفان حزب الله .  

2- اقناعی :هدف در این نوع تیتر به وجد آوردن مخاطب با لحاظ کردن جنبه های سیاسی و  تبلیغی خبر است. استفاده از کلمات خاص در این نوع تیتر نقش مهمی دارد .  مثال: توافق افغانستان وعراق برای خروج نیروهای نظامی  از این کشور .

3- دو تیتری : 2تیتردر زیر  هم با بار معنای مساوی با هم .

مثال:  قحطی مردم سومالی را تهدید می کند .

        آغاز مهاجرت مردم قحطی زده به سوی مرزها .

4- سئوالی :هر چند گفتیم که تیتر نباید سئوالی باشد ولی در جایی که سئوال همان پاسخ را در معنا در کنار خود دارد در این موقع تیتر سئوالی کاربرد دارد .

مثال : در پی اشتباه فاحش داور بازی .

    مربی : آقای داور آیا توانستی دیشب راحت بخوابی ؟

5- غیر متعارف :این نوع تیتر در خبر های نچندان جدی استفاده می شود .

مثال : دیروز زنجان غرق آب بود .

- تیتر ها با ویژگیها و انواعی  که گفته شدآهنگین با وزن وموزیک و هارمونی به جذابیت خبر وبه افزایش مخاطب کمک می کند .

- در یک تعریف و تقسیم بندی دیگر بعضی از اساتید تیتر را :

- ساده : که هارمونی خاصی ندارد .مثال : استاندار از طرحهای در حال اجرای مسکن مهر بازدید کرد .

- موجی : که در قالب نرم خبر و شاعرانه است . مثال :بحرین امروز شکفتن لاله ها در جوی خون .

- تیتر شکسته : که حالتی انفجاری دارد . مثال :ورق برگشت . کشته شدن فرمانده نظامی مخالفان قذافی.

تقسیم بندی کرده اند .

تیتر ها از لحاظ شکل یک تقسیم بندی دیگر هم دارد . یک سطری / چند سطری  مساوی /  پلکانی /هرم وارونه و مثلثی .

دوستان این مطالب حتما نقایصی دارد که نظر شما کمک شایانی در رفع آنها خواهد داشت .

منتظر نظرات شما هستم........... طاعات قبول.......... فعلا

 

/ 0 نظر / 14 بازدید