تفسیر

تفسیر در رسا نه (خبر):

تفسیر یکی از مهارتهای خاص در کار خبر است .

کلمه تفسیر از ریشه فسر ودر اصل مغلو ب کلمه سفر است .

تفسیر روشی برای مدیریت کردن برداشتها است چرا که مخاطب رسانه در برابر آماج اطلاعات و مواد خام خبری نیاز به قابل درک بودن موضوعات خبری دارد .

تفسیر اساسا برای پاسخ دادن به سوالات موجود در ذهن مخاطبان خبر تولید می شود.

همانطور که گفتم کار مفسردر تفسیر قابل در ک کردن موضوعات خبری است چرا که در تفسیر به طور کلی هدف صرف اطلاع رسانی نیست یا دست کم هدف اصلی نیست بلکه هدف رسانه در تفسیر دادن دیدگاه به مخاطب با اهداف کلی هر رسانه است .

پس در این راه  نباید دست رسانه در موضع گیری ها در برابر مخاطب رو شود .

و بطور کلی تر می شود گفت که تفسیر تعبیری از یک رویداد است که با الهام از سیاست های هر رسانه خبر را آنچنان که دلش می خواهد به مخاطب نشان دهد و می تواند با واقعیت ها فاصله داشته باشد

این بحث را در نوبت بعدی با مثالی پی می گیرم. ..............خدا نگهدار.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید