عناصر خبری

با آروزی بهترین لحظات برای شما دوستان در سال جدید.

نخستین مطلب خود را در سال جدید با بحث مهم وکلیدی عناصر خبری آغاز می کنم امیدوارم مفید فایده دوستان با شد .

خواهش می کنم با اعلام نظر خود در پر بار شدن این مجموعه حقیر را یاری فرمایید.

------------------------------------------------------------------------------

بعد از شناخت یک رویداد و تشخیص آن بر مبنای ارزشهای خبری وانتخاب آن به عنوان قابلیت خبر شدن به مبحثی به نام عناصر خبری میرسیم.

یک خبرنگار وقتی که بتواند با پاسخ به عناصر خبری یک رویداد را تبدیل به خبر نماید و هیچ گونه ابهامی در خبر برای مخاطب نماند توانسته است در روند تولید خبر موفق شود.

این عناصر ۶گونه است:

١-که؟(چه کسی) who

٢-کی؟ (چه وقت) when

٣-کجا ؟where

۴- چه ؟(چه چیزی ) what

۵- چرا ؟why

 ۶-چگونه ؟(چطور) how

در صورتی که در تهیه خبر به این ۶عنصر پاسخ کامل داده شود ،به طور قطع نه برای مخاطب ونه برای سر دبیر یک مجموعه سئوال دیگری در ذهن ایجاد نخواهد شد و آن خبر کامل است .رسیدن به این شرایط است که فرق یک خبر نگار حرفه ای را با یک خبر نگار آماتور مشخص می کند.

در مطالب بعدی به تشریح عناصر خبری خواهم پرداخت .         فعلا

/ 0 نظر / 11 بازدید