بنویسیم/ ننویسیم

  ننویسیم                                         بنویسیم  

اساتید                                                استادان

مهاجران افغانی                                    مهاجران افغان

سال جاری                                           امسال

هفته جاری                                          این هفته

مشکلات عدیده                                     مشکلات زیاد

چارچوب                                               محدوده

     منظور از همه این اصول که ابتدایی ترین اصول خبرنگاری است رفع هر گونه ابهام از خبر است .

فعلا........................................................................................

/ 0 نظر / 21 بازدید