سخنی با گویندگان ومجریان

مطالبی را که برایتان در زیر این عنوان می آورم خلاصه مطالب مطرح شده در یک کلاس آموزشی است .

برای این مطالب از همکارانم علیزاده وخلجی گویندگان خبر زنجان ممنونم.

 8ویژگی برای گویندگی:

1- یک گوینده بایداعتبار محلی/ملی یابین المللی داشته باشد.

مثال :فردوسی پور برای برنامه نود.

2- دانشی مرتبط با موضوع  اجرا داشته باشد.

مثال: فعالیت ورزشی برای یک گوینده یا مجری ورزشی.

3- وقار در یک گوینده یک  اصل مهم محسوب می شود.

4- سوابق مثبت در زمینه خبرنگاری و گزارشگری داشته باشد.

گوینده گانی موفق ترند که در این تخصصها فعالیت داشته با شند.

5- تسلط و احاطه کامل بر موضوعی که اجرا می  کند.

6- فن بیان و لباس مناسب بر تن داشتن.

7- چهره  مناسب / چهره تلویزیونی یکی از الویت های گوینده و مجری خوب است.

8-لحن وآهنگ مناسب و مرتبط با برنامه ای که اجرا می کند.

تابعد .

دوستان حتما سربزنید و از نظر های خوبتان بهره مندم کنید.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهین صدیقی

باسلام ممنون از مطالب خوب تان آقای عباسی اگر امکان دارد یک نمونه خبر به سبک دایره ای برای من ایمیل بفرمایید لطفا. متاسفانه نمونه خبری پیدا نکردم برای این سبک. باتشکر