تحلیل در رسانه

تحلیل در رسانه درست در مقابل تفسیر است و در یک تعریف کوتاه /کلی و دقیق می توان گفت تحلیل شناخت علمی دقیق و بی طرفانه از یک رویداد است و این رویداد حتما عینیت دارد.

تحلیل درست که  همیشه با داده های  واقعی همراه است در موفقیت مدیرا ن مجموعه های مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی نقش به سزایی دارد چرا که یک مدیر موفق کسی است که واقعیت هارا از مجموعه خود اعم از ضعف ها وقوت ها را شناخته وبرای ضعف ها تدبیر اندیشیده و راههای تداوم قوتها را هم هموار کند .

حال یک سئوال پیش می آید و آن اینکه تحلیل به چه درد خبر و رسانه می خورد.جواب این مسئله در تعریف خبر به وضوح روشن است چرا که مگر نه این است که رسانه جوامع را رهبری می کند پس باید شناختی دقیق و جامع از محیط پیرامونی خود داشته باشد. 

این بحث را بعد از عاشورای حسینی ادامه خواهم داد.

در این روز های عزیز از شما دوستان التماس دعا دارم .اگر وقت کردید هشتم محرم به شهر ما زنجان هم سر بزنید.قدمتان روی چشم. 

فعلا خدا حافظ..................

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید