خبرنویسی پیشرفته

خبرنویسی پیشرفته :

با مطالعه در تمامی جزوات اهل فن در خصوص این سبک جدید خبر نویسی گفتنی ها را در این خصوص در ذیل می آورم .

- لیدیا همان قسمت اول خبر در این سبک خبر نویسی به عنوان بیس یا پایه خبر مطرح است .

- آوردن بک راند بعد از بیس خبر معمول ترین روش در این نوع خبر نویسی است .

- بک راند در ادامه خبر هم به تناسب خبر یک یا چند مرتبه آورده می شود .

-این سبک در یک نگاه ترکیبی از سبک هرم وارونه ودایره ای است تنها با یک تفاوت که در این روش با جای دادن بک راند ها (سابقه های خبری ) و خبر های موازی میان لید /بدنه و قسمتهای اصلی خبر :

1- به  جذا بیت و تنوع خبر می افزاییم.

2- سندیت خبر را افزایش می دهیم .

3- جامعیت خبر را افزون می کنیم.

این سبک در حال حاضر برای خبر نویسی در رسانه های دیداری و شنیداری توصیه می شود .

با معرفی اجمالی این سبک به پایان بحث  تعاریف  در خصوص خبر نویسی / لید نویسی وسبکهای خبری رسیدیم .

از همه دوستان خواهش می کنم در خصوص جمع بندی این مبا حث / ایراد ها و نکاتی که برای پر بار شدن مطالب اعلام نظر فرمایند .

مطالب بعدی در خصوص خبر نویسی برای رادیو و مطبوعات خواهد بود. ..............

تابعد. 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شجاعی

با سلام وخسته نباشیددر خصوص بک راندهایی که مطرح کرده اید توضیحات کامل رابفرماییدوآیا در خبرپیشرفته محدودیتی در افزایش تیتر ولیدوجودندارد؟(به لحاظ افزایش کیفیت وجامعیت خبر)وآخر اینکه به نظرم شما یه استاد نمونه میتونید بشید.