نکته ها

با سلام

با عرض شرمنده گی از تاخیری که به وجود آمد.

تقریبا تمام آنچه که با ید در باب اصول خبر نویسی  گفته می شد به عرض رسید .

از این به بعد مطالبی را با عنوان نکته ها  که رعایت آن در خبر نویسی ما کمک شایانی خواهد کرد به عرض خواهم رساند .

این نکته ها می تواند فقط شامل زبان فارسی یا به صورت عام در خصوص اصول خبر نویسی با شد .

البته در باره خبر نویسی پیشرفته هم مطالبی در آینده نزدیک خواهم گفت .

عدد نویسی در خبر هم از دیگر مطالبم خواهد بود.

منتظر نظر شما می مانم .

------------------------------------------------------------------------------------------------

واژه های فارسی را فقط با نشا نه های فارسی جمع ببندیم .

(ان و ها) نشا نه های جمع فارسی هستند. 

واژه های عربی را با نشانه های عربی جمع ببندیم .

(ات ، ین ،ون و جمع مکسر ) نشانه های جمع عربی هستند.

آوردن واژه های فارسی با تنوین غلط است .

مثال : گاها ................................

دوستان نظر و راهنمایی های شما کمک حالم خواهد بود.

خدا نگهدار ........................

/ 0 نظر / 19 بازدید