رسانه ها ونقش آن در مناسبت های بین المللی

رسانه ها و نقش آن در مناسبت های بین المللی:

رسانه از بدو تولد در تمامی مناسبت ها ایفای نقش داشته است حال شاید این تاثیر به خاطر برد رسانه در حال تغییر باشد وبه خاطر مسلح شدن به تکنولوژیهای روز دنیا این تاثیر قابل مقایسه با قبل نباشد.

یکی از این آخرین تکنولوژی ها اینترنت است که تمام مرز هارا در نوردیده ودنیایی به این بزرگی به دهکده جهانی معروف می شود.

امروزه رسانه ها با ایجاد شعبه در دور ترین نقاط دنیا همه اتفاقها را رصد کرده و با تعاریفی که قبلا ار رسانه شد نهایت تاثیر خود را در جهان پیرامونی می گذارد.

این همان سیاست بین الملل است که با تعامل هایی که ایجاد می کند نه در مسایل سیاسی بلکه در سایر جنبه ها اعم از اجتمایی و اقتصادی تاثیر گذار است.

این مطلب ادامه دارد./////////////////////////////////////////////////////

/ 0 نظر / 16 بازدید