یک روز با استاد جهانگیری (3)

یک روز با استاد جهانگیری (3):

ادامه بحث پیشین:

محتوا : رکن دوم یک گزارش است .

محتوا یعنی اینکه از موضوع طرح شده هدفی داریم و قصد داریم آن را در گزارش به نتیجه برسانیم .

مثال: یک گزارش درباره تولید عسل در فلان استان از کندوهای زنبور عسل.

محور در این گزارش باید در مورد تولید عسل در استان باشد.

اگر گزارش فقط درباره تولید است مطالب باید فقط در باره تولید جمع آوری شود.

محتوا زیر بنایش تحقیق است ومطالب از دل همین تحقیقات بدست می آید.

بیاد داشته باشید که درست است که تحقیق بیشتر در گزارشهای تولیدی به کار رفته است ولی نباید در خصوص گزارشهای خبری هم از تحقیق غافل شد.

منابع شما در تحقیق همان کتاب، اینتر نت ............... وتحقیق میدانی است.

شاید اطلاعات جمع آوری شده زیاد باشد ولی این اطلاعات برای استفاده خود و گزارشگران دیگر باید آرشیو شود .

مجموعه اطلاعات مورد نیاز بعد از تحقیق تبدیل به دکو پاژ می شود.

البته طبیعی است که همه این اطلاعات به دکوپاژ تبدیل نخواهد شد برابر آنچه که در مطالب قبلی گفتیم.

بحث بعدی دکوپاژ

منتظر نظر خواهم ماند.

عید مبارک ،فعلا خدا حافظ.........................

 

/ 0 نظر / 6 بازدید