نشانه شناسی 3

تعاریف مختلف نشانه:

- تعریف تبلیغاتی نشانه:  نشانه ها در تبلیغات اجزایی از پیام تبلیغاتی تداعی کننده ویژگیهای فیزیکی یک محصول یا وسیله ای است که سبب تصویر سازی از آن می شود.مثلا در تبلیغات سیاسی می گویند تبلیغات سیاسی تکنیکی است برای تاثیر گذاری از رفتار انسان برای استفاده ماهرانه از نماد ها ونشانه ها.

- تعریف معماری نشانه: معماری روح انسان است که آن را زمانی مکانی کرده است.

اینجا هر عنصری از خاک کنده می شود ودر اندیشه جایگاه ویژه ای باز می کند.

تعریف رسانه ای نشانه: نشانه ها در خبر عناصری هستند  که از طریق آن مفاهیم گسترده ای به مخاطب منتقل می شود.

در اینجا دال ومدلول دو رویه یک نشانه اند.

این بحث ادامه دارد .

فعلا.............................

/ 1 نظر / 19 بازدید
Lidoma

سلام دوست من.وب زيبايي داري.اگه وقت کردي به وب منم سر بزن و نظرتو مطرح کن. ‌ ‌‌ ‌ ‌‌