مصاحبه برای تلویزیون

                                        "مصاحبه برای تلویزیون""

- بعد از مصاحبه سوالات و جواب ها ، ویرایش خواهد شد. اگر در طول مصاحبه شما مصاحبه را تحت کنترل داشته اید، ویرایش بسیار ساده خواهد بود. هرگز فراموش نکنید که مصاحبه کردن نیز مانند همه  کارها نیازمند تکنیک هایی است که به صورت تجربی به دست خواهد آمد.

- اعتماد کردن به مصاحبه شونده:
یک سوال و جواب مانند یک موضوع و پیام است. سوال و جواب یک بسته معنایی را  تشکیل می دهند.

- نکته :سوال،تعیین کننده ی موضوع و جواب، تعیین کننده ی پیام است.

- مصاحبه کننده اغلب موضوع و پیام را با یک عبارت به هم پیوند می زند. به بیان دیگر،گاهی مصاحبه کننده سوالی را می پرسد اما شگفت زده می شود وقتی می بیند که مصاحبه شونده فقط با یک بله یا خیر جواب داده است.
- از پرسیدن سوالات پیام موضوع محور،‌ خودداری کنید.

- مانند: "فکر نمی کنید باید اینجا روزی خراب شود؟"  
                                 "مورد زیر را جایگزین کنید"
- چه اتفاقی قرار است بر سر این پل بیفتد؟
کتاب های راهنما، اغلب با سوال های خودمانی و بسته مخالفند و سوال های باز را توصیه می کنند. این بدین معناست که بهتر است، خبرنگار موضوع را مشخص کند و اجازه  دهد که مصاحبه شونده،خودش پیامش را برساند.
به خودتان به عنوان یک مصاحبه کننده،اعتماد داشته باشید:باید آنقدر سوالتان را تکرار نمایید تا به جوابی که می خواهید،برسید. همان سوال را اما از زوایای مختلف از مصاحبه شونده ، بپرسید.

- هرگز یک سوال را در یک جمله، 2بار نپرسید.

- مانند: حقوقتان چقدر است؟منظورم این است که درآمدتان چقدر است؟
به همین ترتیب از پرسیدن سوالاتی که ، عبارات " منظورم این است که" و یا "می دانی که" و به طور کلی عباراتی که قصد توجیه دارند، خودداری کنید. اینگونه عبارات، ضرباهنگ سوال و جواب را خراب می کند. به این ترتیب مصاحبه شونده، نمی داند که کی می تواند پاسخگوی سوالات باشد.

تا مطلب بعدی خدا یار ونگهدار

عرض ارادت: مجید عباسی

/ 0 نظر / 44 بازدید