دروازه بانی در خبر

حال که بیشتر ابزار خبر نویسی را در دست داریم به مقوله دروازه بانی در خبر می پردازیم .

در آخرین مبحث به این بحث که همه کس نویسی برای  همه مسئله در وازه بانی در خبر را تهدید می کند ضمن تاکید دوباره برهمین مسئله، در وازه بانی در خبر را به زبان کاملا ساده تشریح می کنم .

اساتید داخلی و خارجی در خصوص این مبحث مدل های مختلفی را طرح نموده اند  که با بهره برداری از همه این مطالب ساده ترین شکل با یک مثال برای شما انتخاب می کنم .

یک مسابقه فوتبال را فرض کنید ، در این مسابقه دهها موقعیت بر روی دروازه ها رخ میدهد ، آیا همه این ضربات تبدیل به گل می شود ، یا فقط بعضی از آنها قابلیت گل شدن را دارد ؟

به یقین در یک بازی بیشتر از چند گل اتفاق نخواهد افتاد .

پس در وازه بانی در خبر همان گزینش بهترین ها یا گل خبر ها برای انعکاس است . در مباحث پیشتر گفتیم که امکان وقوع رویداد به تعداد همه افراد جهان در یک روز امکان دارد ،آیا همه این رویداد ها حتی به شرط داشتن قابلیت خبر قابل انعکاس خواهد بود؟

اینجاست که بحث درذوازه بانی خبر نمود پیدا می کند .

در دروازه بانی  خبر برای انعکاس یک خبر عوامل مختلفی از جمله اعمال سیاستهای درون وبرون رسانه ای در درج یک خبر موثر است ،تا یک خبر به عنوان محصول نهایی یک مجموعه درپروسه تولید تاپخش به دست مخاطب برسد.

البته دروازه بانی در خبر در مسیر تهیه تا پخش در مراحل مختلف ازمنبع خبر،کسی که خبر را برای یک مجموعه بالادستی مخابره می کند تا تحریه ومبدا قبل از درج ویا پخش ( دبیران ،سردبیران ومدیران) اعمال می شود  .

آخرین صافی در این مرحله انجام می شود بطوری که خبر بعد از گذشتن از صافی دبیران و سردبیران به مرحله ای می رسد که مدیران آن مجموعه با توجه به سیاست های در پیش گرفته  تصمیم به انتشار یک خبر می گیرند.

معیار اجازه انتشار یک خبر پرواضح است که در هر رسانه ای متغییر خواهد بود.

البته این تیز بینی یک خبر نگار است که با قدرت تشخیص صحیح وسریع ودروازه بانی صحیح از همان ابتدا  در موفقیت یک مجموعه ایفای نقش کرده وموجب پویایی یک مجموعه ویا از هم پاشیدگی ودر نهایت از دست دادن مخاطب شده و ورشکستگی را در پی خواهدداشت،

این است که ارزش دروازه بانی در خبر دوچندان می شود .

تابعد .................................. همچنان منتظر نظرات سازنده شما هستم .

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید