تکرار در خبر

 تکرار در خبر

تکرار، یکی از شیوه های آموزش، یادگیری، درک، فهم، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و ماندگاریست.

هر دانش آموز، دانشجو، پزشک، فوتبالیست، مکانیک، ... موفق نمی شود، مگر آنکه درسش، مهارتش، کارش و... را تکرار و تکرار کند. مغز هر انسان از سه بخش تشکیل می شود:

1: ثبت کوتاه مدت.

2- ثبت میان مدت .

3- ثبت بلند مدت .

- پیام ابتدا وارد بخش کوتاه مدت می شود و فرد اولین واکنش را نشان می دهد.

- پیام همزمان با تجزیه و تحلیل به بخش میان مدت انتقال می یابد.

- پیام هنگامی به بخش بلند مدت منتقل می شود، که مغز پیام را کاملا درک و فهم کرده باشد. و طی درست این سه مرحله باعث می شود، تا پیام با گذشت هفته ها و سالها در یاد و خاطره فرد باقی بماند. و تکرار عامل مهمی در طی شدن درست این 3مرحله است. بر همین اساس شبکه های خبری دست به تکرار می زنند.

*تکرار در خبر یعنی چه؟

از تکرار در خبردو(2) مفهوم برداشت می شود.

- الف) تکرار یک فراورده خبری در چند بخش خبری. مثلا فراورده خبری pkg در چند بخش خبری پخش می شود. این نوع تکرار مزایا و معایبی دارد.

*مزایا:

1- هزینه شبکه کاهش می یابد. 2- کار مجموعه عوامل در هر سه فرایند تولید خبر بخصوص دبیران، سردبیران.... کاهش می یابد. 3- تکرار این چنینی باعث می شود، تا پیام فراورده خبری چندین بار برای مخاطبان منتشر شود. 4- تکرار یک فراورده خبری باعث می شود، تا اگر مخاطبی آن را در یک بخش خبری  ندیده، فرصت داشته باشد در بخش خبری بعدی پیگیری کند.

*معایب:

1- تکرار یک فراورده خبری در چند بخش خبری، بزرگترین ضربه زننده به مقوله جلب توجه و تازه گی است. در بیشتر موارد هنگامی که مخاطب با فراورده تکراری مواجه می شود، با خود می گوید، شبکه حرف جدیدی برای گفتن ندارد و همان خبر کهنه را تکرار می کند. مثله فیلمی که چندین بار در طول شبانه روز تکرار شود. در بیشتر مواقع مخاطب دو فراورده متوسط اما تازه را بر فراورده قوی تکراری ترجیح می دهد. می توان در یک جمله گفت، تکرار این شکلی، کاملا ضد ارزش تازه گی خبر است.

2- بیشتر مخاطبانی که با فراورده تکراری مواجه می شوند، دست به تغییر کانال می زنند و بسراغ شبکه های رقیب می روند.

3- تکرار یک فراورده در چند بخش خبری از نظر مخاطب یعنی اینکه شبکه حرفی برای گفتن ندارد و شبکه از رویدادها و خبرهای روز عقب و در نتیجه شبکه ضعیف است.

4- تکرار یک فراورده در چند بخش خبری، باعث از دست رفتن مخاطبان و کاهش مخاطبان با مرور زمان می شود.

5- تکرار یک فراورده در چند بخش خبری، حتی به اعتماد مخاطب و بدنبال آن به اعتبار رسانه ضربه جبران ناپذیری می زند.

*نکته 1 : معایب تکرار یک فراورده در چند بخش خبری، بیش از مزایایش است.

*نکته 2: می توان با دادن برخی تغییرات در فراورده ها و پخش آن در بخش های بعدی، کمی از معایب آن کاست، نه همه معایب. مثلا در یک pkg با تغییر دادن ساختار، جایگزین کردن تصاویر جدید. آوردن s.b های جدید و حتی تغییر خبرنگار، بر تازه گی و نو بودن pkg افزود و در بخش بعدی پخش کرد.

- ب) مفهومی دیگری که از تکرار در خبر برداشت می شود، این است که ما در خبر تکرار پیام داریمن، نه تکرار فراورده خبری. منظور این است که یک پیام را در ظرفهای متفاوت که همان فراورده های خبریست، می ریزیم. امروزه به لطف تکنولوژی مخصوصا نیوزروم دیجیتال، دانش ارتباطات، خلاقیتها و تجربیات ژورنالیسیم ها، هم فراورده های خبری متنوع شکل گرفته و هم سرعت عمل تهیه آنها بالا رفته.

*شیوه کار: امروزه در رسانه های حرفه ای بین 3تا 5خبر در طول شبانه روز برجسته می شود، اما بندرت اتفاق می افتد که هر یک از این 3تا 5خبر یک شکل و در قالب یک فراورده خبری پخش می شود. هنگامی که شبکه تصمیم به برجسته سازی یک خبر و پیام می گیرد. سردبیران و دبیران براساس تجربه، امکانات و ... وارد عمل می شوند. آنان برای بخش خبری اول، بهترین فراورده خبری را می یابند. مثلا ارتباط با خبرنگار در محل. در بخش خبری دوم: همان خبر و پیام با فراورده خبری دیگری تهیه و پخش می شود. مثلا pkg. برای بخش خبری سوم نیز فراورده خبری دیگر بکار گرفته می شود. مثلا کارشناس در استودیو.

در همه این فراورده ها پیام و خبر ثابت و هیچ تغییری ندارد، بلکه قالب و شکل ارایه پیام و خبر تغییر می کند.

ممکن است، کار در یک روز تمام نشود و هفته ها ادامه داشته باشد.

- مثال:

هنگامی که حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی رخ داد . با توجه به نبود تصویر، اطلاعات و سکوت مسئولان. رسانه ها در اولین اقدام، پیام خود را به شکل زیرنویس خبر فوری رفتند.

در دومین گام، قطع برنامه و خواندن چند جمله توسط گوینده بود.

در سومین گام با خبرنگارمستقر در منطقه رفت.

در مراحل بعدی گزارش، مهمان در استودیو و... .

کار را در روزهای بعد با فراورده های جدید و ترکیبی ادامه داد. پیام همه این فراورده ها یک چیز بودایجاد ابهام برای بهره برداری در راستای اهداف رسانه.

* مزایا :

1- بزرگترین مزیت آن در مقوله جلب توجه، تازه گی و احساس نو بودن از منظر مخاطب است.

2- نه تنها مخاطبانش را حفظ می کند، بلکه هر روز بر شمار مخاطبان می افزاید.

3- اعتماد مخاطبان را به شبکه بیشتر می کند و در نتیجه اعتبار رسانه را بالا می برد. 3- تاثیرگذاری بیشتر روی مخاطبان در مقایسه با روش قبلی دارد. 4- برتری یافتن بر شبکه های رقیب و معاند.

*معایب :

1- به مجموع عوامل کاملا حرفه ای در هر سه مرحله تولید خبر بخصوص مجموع عوامل در مرحله پردازش نیاز است.

2- نقش سردبیران بسیار برجسته است و باید توان حرفه ای بالایی داشته باشند.

3- بمرور زمان باعث فرسودگی و ضعف مجموع عوامل می شود. 3- هزینه بر است.

4- مهمتر اینکه نیاز به سرعت عمل در همه مراحل از تصمیم گیری، اجرا و پخش دارد و کوچکترین اشتباه در هر یک از این مراحل ضربه جبران ناپذیری به شبکه وارد می کند.

- نکته: منظور از تکرار پیام چیست:

منظور، استفاده از همان تکنیکهای ارتباطاتی انتقال پیام به مخاطب، بطوریکه معنی و معنای مورد نظر گفتمان حاکم بر شبکه از ذهن مخاطب متبلور شود. در واقع پیام عامل تبلور  معنی و معنا از ذهن مخاطب است. براساس نظریه برلو، معنی و معنا در ذهن مخاطب است، نه در پیام.

ما با رساندن درست پیام باعث می شویم، تا معنی و معنا مورد نظرمون از ذهن مخاطب متبلور شود.

- نکته: پیام وسیله است، نه هدف. هدف معنی و معنا مورد نظر گفتمان حاکم بر رسانه است.

*شاخص ها و معیارهای تکرار :

شاخص ها ومعیار ها را در تکرار بیش از آنکه نیاز مخاطبان و ارزش های خبری تعیین کنند، اهداف، منافع، سیاستها و گفتمان حاکم بر رسانه مشخص می کنند.

اصولا گفتمان حاکم بر هر شبکه خبری پول خرج می کند، تا به اهداف و منافعه اش برسد.

*هدف تکرار یک فراورده خبری چیست؟ برجسته کردن موضوع و پیام است.

*فراورده خبری: شکل و ظرفی که خبر در آن ریخته می شود.

*انواع فراورده های خبری: امروز بیش از 30فراورده خبری تعریف و ساخته شده ا ست.vo. . pkg. . vc. cg . cap. ani . phone . sng. prsو.......

*اینکه چرا بین 3تا 5خبر انتخاب می شود، در جای خود بحث مفصلی دارد.

*هر فراورده خبری: کارکرد، زمان پخش و بکار گرفتن، ظرفیت محتوایی، ساختار ظاهری و شکلی خاص خودش را دارد، که باید هنگام بکارگیری آنها مدنظر داشت.

*تکرار رابطه مستقیم و مهمی با شرطی کردن و شرطی شدن مخاطب دارد. مثلا یکی از ویژگیهای پخش آرم استیش ابتدا و انتهایی هر کنداکتور و بولتن، شرطی کردن و شرطی شدن مخاطب است.

* ممکن است، خبر و پیام با هم فرق داشته باشند. منظور این است که خبر قابل تغییر است، اما پیام نه.

برگرفته از جزوه ی آموزشی استاد بلبل نیا،دیماه 93 ،مرکز زنجان   ،با اندکی تلخیص.

فعلا ،ارادتمند عباسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید