خبر نگار کوله پشتی 5

خبر نگار کوله پشتی 5

یادآوری چند نکته:

- در آموزش خبرنگاری کوله پشتی عکاسی وتصویر برداری یکی از مهارتهای پایه ای محسوب می شود .خبرنگار باید نور،فرم وکمپوزسیون را بداند.

- خبرنگار کوله پشتی باید مستند سازی با دوربین دیجیتال را یاد بگیرد ،چرا که اساسا خبرنگاری کوله پشتی یک نوع مستند سازی روایی است. نریشن در این شیوه جایگاه خاص دارد.اوباید برادبیات خبری ورسانه ای هم آشنا باشدوکلمات درست وبجا بکار برد.

- در این دوره باید زبان تصویر آموخته شود تا بداند چه حرفهایی را با تصویر می توان زد و چه حرفهایی را با گرافیک می توان زد.

- یادمان باشد دوربین خبرنگار کوله پشتی در حکم دفتر چه یاداشت است او با همان دور بین مطالب را گردآوری می کند.

- اما یک چیز دیگر که ذکرش لازم است این که درست است خبر نگار در این شیوه باید با همه ابزارهایی که در بخشهای مختلف گفته شدآشنا شده وکار با آنها را یاد  بگیرد اما لازم نیست  که استاد کار همه این ابزار باشد.

یک بحث دیگر از این بخش باقی است که موضوع مطلب بعدی خواهد بود.

برگرفته از جزوه آموزشی صداوسیما

 

فعلا...........................

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید