یک روز با استاد جهانگیری

یک روز با استاد جهانگیری:

قصد دارم ما حصل یک دوره ی آموزشی یک روزه را که در حضور استاد جهانگیری برگزار شدرا برای شما ارایه کنم .

بحث نخست را به چکیده همه مطالب اختصاص داده ام .

روی صحبت ما بیشتر با گزارشگران است.

- فرمول این است : نخست راه را بدانیم هرکس بیشتر دوید برنده است.

- تا می توانید دکوپاژ  را بر اساس داستان بنویسید.

- هنر این است که از کمترین فرصت بیشترین استفاده را بکنیم.

- تاخودت نفهمی نمی توانی بفهمانی.

-دکوپاژ را خلاقیت شما شکل می دهد.

- به امید هیچ کس ننشینید.

- کپی نکنید ایده بگیرید. 

فعلا خدا حافظ.....................................

/ 1 نظر / 20 بازدید
اعظمي

سلام خوب بود و كوتاه استاد برايم تجلي شد اما من اعتراض دارم هركس بدود بازنده است چون مردم عادت دارند به دوندكان سنگ ميزنند .....