خبر نگاری کوله پشتی 3

خبر نگاری کوله پشتی 3:

موافقان ومخالفان این شیوه خبر نگاری:

- مخالفان خبر نگاری کوله پشتی گسترش این شیوه را ناشی از جو زدگی ارزیابی می کنند ومی گویند بعید به نظر می رسد که این روش به یک هنجار جهانی تبدیل شود.

به عقیده آنها این سبک فقط برای پوشش رویدادهای  کم اهمیت وبازار های رسانه  ای کوچک مناسب است.

علاوه بر آن این دسته از افراد معتقدند که تنهایی خبر نگار خواه وناخواه تاثیر منفی در کار خواهد داشت.

وبلا خره آنها معتقدند که این شیوه  یکی از جلوه های خبر نگار شهروندی است ودر کار حرفه ای نباید این مقوله را جدی گرفت.

- اما موافقان بر این عقیده اند که در این روش عقل و احساس یک گزارش گر به طور همزمان در گیر گزارش خواهد شد وکار باکیفیتی متفاوت ومنحصر به فرد ارائه خواهد شد.

آنها معتقدند که در این شیوه امکان دسترسی بیشتر رسانه به سوژها را افزایش داده وموجب ایجاد واکنش سریع به پوشش رویداد ها وخلاقیت ونوآوری های جذاب تر برای مخاطب می شودوتنوع کاری را افزایش می دهد.

فعلا ......................

در این بحث کمکم کنید.

                                                                                        برگرفته از جزوه آموزشی صداوسیما

/ 1 نظر / 17 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم