سبکهای خبر نویسی

سبکهای خبر نویسی

حال با شناخت خبر واجزای تشکیل دهنده آن به یک مقوله مهم دیگر می پردازیم که به سبکهای خبر نویسی معروف است.

کارشناسان این سبکها را از حداقل ۴تا ١٢سبک دسته بندی کرده اند که در این مبحث فقط به ذکر عناوین این سبکها اشاره می کنیم ودر روزهای آینده به تشریح هر عنوان می پردازیم .

١- سبک تاریخی .

٢- سبک تاریخی همراه با لید.

٣- سبک هرم وارونه .

۴- سبک پایان شگفت انگیز .

۵- سبک تشریحی.

۶- سبک بازگشت به عقب .

٧- سبک دایره ای .

٨- سبک سناریوای .

٩- سبک رئالیسم جادویی .

١٠ - سبک ساعت شنی .

١١- سبک  گیلاس.

١٢- سبک نرم خبر.

          در مباحث بعدی به تشریح هر یک از عناوین می پردازم.  ما را از راهنمایی خودتان محروم نکنید منتظر پیامهای شما هستم. فعلا...........

/ 2 نظر / 33 بازدید
مهناز

لطف كنيددرموردسبك تاريخي همراه ليدوهمراه مقدمه برام توضيح بديد