رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان

رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان :

در بحث قبلی از محوریت رسانه ها در شکل گیری دموکراسی گفتیم .از این هم گفتیم که رسانه از بدو وجود انسان به شکل های مختلف بوده است .

امروزه در جوامع مدرن هم در حکومت ها نیاز اصلی نیاز به اطلاعات از توده مردم و نیاز به استفاده همزمان از اطلاعات توده بوده است.

فکر این که در جوامع کنونی هم مانندجوامع پیشین خبر مرگ یک امپراطورسالها طول بکشدتا به دور دست ترین نقاط یک امپراطوری برسد شاید دیوانه کننده ترین شرایط برای یک حکومت باشد.

اینجاست که نقش رسانه عینیت و اهمیت خود را نشان میدهد.آغاز عصر جدید که عصر تکنولوژی نام گرفت برای حل همه این اما واگر ها رسانه را با شکل جدید در قالب روزنامه ها در شکل های مختلف به خدمت گرفت و این رسانه ها هم  به نحو مطلوب نقش خود را ایفا کردند.

البته تفکرات پشت سر این رسانه ها رفته رفته به قدرتهایی تبدیل شدند که به توده مردم ایده داده و به شکل های مختلف دنیا را با همین ابزار اداره کردند .

 فصل بعد به این سیستم ها که توسط حکومت های مختلف ابداع شد خواهم پرداخت.

فعلا.......................................................................

/ 0 نظر / 29 بازدید