خبر نگاری کوله پشتی4

خصوصیات یک خبر نگار کوله پشتی:

یک خبر نگار کوله پشتی باید دست کم مهارت 4نفر را داشته باشد:

1- مهارت یک خبر نگار حرفه ای :

چرا ؟ چون در نهایت باید یک گزارش خبری تولید کند.

2- مها رت یک تصویر بردار که توانایی کار با دوربین حرفه ای دیجیتال را داشته باشد.

3- مهارت یک (news director)که قابلیت برنامه ریزی ،تنظیم وتلفیق اجزای یک  گزارش خبری کامل را داشته باشد.

4- مهارت یک (engineer).خبرنگار کوله پشتی نمی تواند برای تعمیر کوچکترین اشکالی در ابزار ها و وسایل حرفه ای خود معطل کسی بماند بلکه باید همچون یک مهندس به ابزار های داخل کوله پشتی خبر نگاری خود مسلط باشد.

پس برنامه ریزی آموزشی برای دوره خبر نگاری کوله پشتی ، یک برنامه ریزی اساسی ، فشرده وبسیار حساس است.

                    " بر گرفته از جزوه آموزشی صدا وسیما"

این بحث ادامه خواهد داشت.

فعلا....................

/ 0 نظر / 18 بازدید