بحث هایی در خصوص خبر پیشرفته (درسهایی از استاد ماهری) قسمت آخر

بحث هایی در خصوص خبر پیشرفته (درسهایی از استاد ماهری) قسمت آخر.

به  مثال زیر توجه کنید:

قبلا به عرض می رساند که مطالب زیر صرفا مثال است وماهیت خارجی ندارد.

گره کور ترافیکی شهرزنجان با بهره برداری از بزرگترین زیرگذر کشور برطرف شد.

این بخش از خبر در واقع ازاطلاعات اصلی خبر محسوب شده /لید خبر است وآنچنان که قبلا گفته شده است جهت دهی را برعهده دارد. در این جا باز شدن گره کور ترافیکی جهت دهی خبر است.

برای ساخت این پل که 5 کیلومتر طول 12متر عرض و20متر ارتفاع دارد600میلیارد ریال هزینه شده است.

این قسمت هم از اطلاعات اصلی خبر است .

به گفته احمدی مجری این طرح این پل پنجمین طرح بزرگ دولت در عرصه راه سازی است که  در 4سال اخیر به بهره برداری رسیده است.

این بخش نیز از اطلاعات اصلی بوده و نقل قول طلایی است.

ساخت این پل که از 5سال قبل آغاز شده بود از مصوبات شورای شهر زنجان است.

این بخش از خبر از رکن دوم خبر پیشرفته واطلاعات پیرامونی است وبکراند خبر محسوب می شود وریشه در اصل خبر دارد.

زنجان که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارددر300کیلومتری شمال غرب کشور واقع شده است.

این بخش از خبر هم ازاطلاعات پیرامونی است وبیس یا مبنا در خبر است که تقریبا غیر قابل تغییر است.

تاپایان سال 5طرح عمرانی بزرگ دیگر در استان زنجان به بهره برداری خواهد رسید.

این بخش هم از اطلاعات پیرامونی بوده /خبر موازی است وبسته به خبرنگار واطلاعات او قابل تغییر است.

در پایان 2نکته

1- در چیدمان حتما اینگونه نیست که ترتیب حتما به شکل بالا لحاظ شود.

2- مبنای هرگونه تولید محصول خبری /خبر پیشرفته است.

باز هم متذکر می شوم که مطالب فوق صرفا مثال بوده وبرای آموزش مطرح شده است.

برای این خبر یک تیتر مناسب بزنید.

من این تیتر را پیشنهاد می کنم :

خداحافظی شهر زنجان با ترافیک.

فعلا خدا حافظ ........................................................

 

/ 0 نظر / 26 بازدید