فارسی را پاس بداریم

واژهای مصوب  پیشنهادی فرهنگستان زبان وادب فارسی درحوزه‌ رایانه و فناوری اطلاعات:

کپی: رونوشت برداشتن یا رونوشت.
کپی اند پیست: بردار و بچسبان.
کات: برش، بریدن.
کات اند پیست: ببر و بچسبان.
دیتا: داده، داده‌ها.
دیتا ادمینیسترِیتر:سرپرست داده‌ها.
دیتا ادمینیسترِیشن: سرپرستی داده‌ها.
دیتا آنالیز: تحلیل داده‌ها.
دیتابیس (دی بی): دادگان.
دیتابیس ادمینیسترِیشن: سرپرستی دادگان.
دیتا کلَسیفیکِیشن: رده‌بندی داده‌ها.
دیتا کلَسی‌فایر: رده‌بند داده‌ها.
دیتا کالِکشن: گردآوری داده‌ها.
دیتا کامیونیکِیشن: ارتباط داده‌یی.
دیتا کامپََکشن: چکیده‌سازی داده‌ها.
دیتا دیکشنری: داده‌نامه.
دیتا اکسپلورر: کاشف داده‌ها.
دیتا اکسپلورِیشن: اکتشاف داده‌ها.

دیتا فایل: پرونده‌ی داده‌ها .
دیتا فلو: داده‌شار.
دیتا کامپریزن: فشرده‌سازی داده‌.

فعلا.................................................

/ 1 نظر / 19 بازدید
هدی افلاکیان

کاش از فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه های بیشتری می گذاشتید.