سبک خبر نویسی بازگشت به عقب

سبک خبر نویسی بازگشت به عقب :

  در این سبک خبر ابتدا لید آورده می شود سپس توضیح کوتاهی از خبر آورده بعد سابقه خبر آورده می شود.

نقطه آغازین این سبک شبیه سبک خبری هرم وارونه است کاربرد این سبک در خبرهای کوتاه است .

مثال :

بن علی پادشاه  تونس به 15 سال زندان محکوم شد

بر اساس اعلام رای دادگاه پادشاه تونس وی بدلیل سواستفاده از مقام خود در خیا نت به منابع مالی این کشور به 15 سال حبس محکوم شده است .

بن علی که بیش از 30 سال بر تونس حکومت می کرد در جریان انقلاب مردمی در این کشور چند ماه پیش به عربستان گریخت .

دولت عربستان علارغم اصرار انقلابیون تا کنون از باز گرداندن وی به تونس خوداری می کند.

تا بعد.........................

/ 0 نظر / 191 بازدید