یک سئوال یک جواب

یک سئوال :

یکی از دوستان در خصوص سبک تاریخی همراه با لید سئوال کرده بودند که در پاسخ به این سئوال به عرض می رساند :

این سبک هیچ تفاوتی غیر از وجود یک لید با سبک تاریخی ندارد وآن لید چکیده ویا برداشت مهمترین بخش از خبر واستفاده آن در آغاز خبر است  .

در سبک تاریخی خبر در موازات زمان به پیش می رود به این صورت که خبر با آغاز یک رویداد شروع شده وبا پایان آن به پایان می رسد ویک واقعه نگاری کامل از یک رویداد است .

استفاده از لید در این سبک به این کمک می کند که مخاطب را به علت قابل توجه و مهم بودن ودر بر داشتن مهم ترین بخش خبر در آغاز آن برای ادامه خبر ترغیب کند.

خدا نگهدار..........................................................................

 

/ 0 نظر / 10 بازدید