فارسی را پاس بداریم:

واژه های جدید فرهنگستان زبان وادبیات فارسی:

- اسکورت : (اسم )همپا ،همپایان.

- اسکورت (فعل )همپایی.

- فست فود: غذای فوری.

- فراکشن :جناح.

- گرنت: پژوهانه.

- لوگو :نشان واره.

- ویو : دید ،چشم انداز، منظره.

از همین فرهنگستان در حوزه گردشگری:

- بدینگ: لوازم تخت وخواب.

- بوت تریپ :آب گشت.

- چک این: ورود.

- اینتر فی :ورودی.

- ویزا اینفور میشن: اطلاعات روادید.

- ویزا سرویس: خدمات روادید.

تقدیم به سر کار خانم افلا کیان و سایر علاقمندان به این حوزه.

به نقل از (زبان فارسی)

فعلا.............................