*************************************************************

 

 

حقیر روز خبرنگار را به فعالان عرصه ی اطلاع رسانی و  افسران جنگ نرم تبریک می گویم

*************************************************************