از اینکه مدتی نبودم شرمنده ام.مشغول ادامه تحصیل بودم ،اکنون که فراغت یافتم، ازمهرماه  با تازه های خبر می آیم، منتظرم باشید.

راستی هرچند این وبلاگ صرفا آموزشی است.اما روز قدس هم روز آزمایش وآموزش انسانیت است فردا را فراموش نکنید.

اراتمندشما خوبان عباسی.